Category: Статии

Европа на две скорости трудно ще се осъществи 1

Европа на две скорости трудно ще се осъществи

Смятам, че Европа на две скорости трудно може да мине като нова конфигурация. Защото за всяка промяна в Лисабонския договор, а и не само в него, се изисква пълно единодушие в страните-членки на ЕС. Разбира се, говоренето за това продължава от най-високото...

Шокова ерозия на човешкия капитал 0

Шокова ерозия на човешкия капитал

Българското общество е заплашено – и като нация, и като държава, вследствие на външни и вътрешни фактори, в ускорена времева диаграма, да еволюира в безлична, невзрачна, периферна нация и държава в семейството на европейските страни. Основна причина за това злочестно явление е...

За лечебната сила на стреса 1

За лечебната сила на стреса

Интервю за сп. Бизнес клуб, Февруари 2017 г. Г-н Данев, каква е общата Ви оценка за икономическото състояние на България в условията на политическа нестабилност, както у нас, така и в глобален план? Макроикономическото състояние на България е устойчиво, но при вглеждането...

0

Таксите – необявената война срещу можещите хора

Регулациите и таксите са една необявена, нечестна война, инициирана и разгръщана от политико-управленския елит срещу бизнеса, срещу можещите хора. За да се разберат размерите и измеренията на тази война, ще отбележа, че само за 2016 г. наблюдаваме ръст на приходите от такси...

България проигра икономическите шансове през 2015 и 2016 г. 1

България проигра икономическите шансове през 2015 и 2016 г.

В края на един управленски период и преди началото на нов е логично в обществото да протича дискусия относно ефективността на управление на икономиката. Когато правим тази оценка, обаче, редно е да отчетем, че през 2015 и особено през 2016 г. България...

0

Бюджетът за 2017 г. трябва да бъде приет от следващия парламент

Най-безотговорните решения се взимат по време на безвластие. Когато популизмът е водеща сила, за да се печелят избиратели, се постигат икономически необосновани компромиси. Политическите сили се надпреварват да дават популистки предложения, с ясното съзнание, че друг ще носи отговорност за тяхното изпълнение....